TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
  • 05.05.2017
  • 613

Dokulara Saygı Ve Manipülasyonlar Köprüden Önce Son Çıkış

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Dokulara Saygı ve Manipülasyonlar

İmplant uygulamalarında yumuşak doku estetiği ve interproksimal papil

 rejenerasyonu.

İmplant sürdürülebilirliğinde mikrobiyolojik faktörler.

Yara iyileşmesi ilkeleri sistemik faktörleri ve implant başarısına etkileri.

Köprüden Önce Son Çıkış

İmplant destekli protezlerde cerrahi öncesi planlama.

Hareketli protezlerde implant ugulamaları.

Tam dişsizlikte implant planlaması, tutucu seçimi ve çözümleri.

İmplant üstü protezlerde ölçü konseptleri ve ölçü teorisine bakış.