TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 19.02.2016
 • 2,195

Total Dişsiz Ağızların Tedavisinde Sorunlar ve Çözümler (K 018)

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Dünyada doğal dişlerini kaybetmiş insan sayısının azaldığı düşünülsede, yaşlı nüfusun toplumda gitikçe artmasına bağlı olarak total dişsiz hasta sayısının aynı kalacağı veya artacağı tahmin edilmektedir. Yaşam kalitesindeki artış kaliteli tedavi beklentisinide beraberinde getirmektedir.  Vücudun bir parçasının kaybı  sadece fiziksel bir sonuç değil aynı zamanda psikolojikde bir sonuçtur.   Bu nedenle total dişsiz hastaların tedavisi protetik diş hekimliğinin temel problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu hastaların tedavisi geleneksel tam protez veya implant destekli protezler ile yapılabilir.  Ancak geleneksel tam protezlerle yapılan tedavilerde rahatsızlık, retansiyon, stabilite, çiğneme ve adaptasyon gibi birçok problemler bildirilmiştir.  İmplant destekli protezlerle yapılan tedavilerin kemik rezorbsiyonunun önlenmesi, hasta psikolojisinin desteklenmesi, retansiyon, stabilite ve çiğneme etkinliğinin artırılması gibi avantajlarının olmasının yanında bunlarda da birçok biyolojik ve mekanik problemler rapor edilmiştir. Bu konuşmada total dişsiz hastaların  tedavisinde .ortaya çıkabilecek problemler ve bunların çözümleri üzerinde tartışılacaktır.

 

 • Bilgi

  Etkinlik No : K 018
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı : Protez

 • Zaman

  TARİH 26 Ekim 2016
  SAAT 17.00-18.00 İkram 18.00-20.00 Konferans

 • Yer

  ANKARA
  Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 Çukurambar - Çankaya/ANKARA

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.

  Kayıt ZORUNLUDUR