TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 22.03.2019
 • 616

Anterior Bölge Kompozit Restorasyonlar

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

ANTERİOR BÖLGE KOMPOZİT RESTORASYONLAR

Her geçen gün büyük bir hızla gelişen dental teknoloji sayesinde güncel restoratif materyaller, teknikler ve uygulamalar ile daha konservatif, daha estetik ve her açıdan daha üstün anterior estetik restorasyonlar yapılabilmektedir. Günümüzde hastalar tarafından anterior estetik bölgede konservatif yaklaşımlara olan ilgi giderek artnmaktadır. Kompozit rezinler diş hekimliğinde bu amaç için kullanılan materyaller arasında en yoğun gelişimi gösteren ve en çok tercih edilen materyal olmuştur. Anterior estetiği sağlama yolunda diş hekimi, güncel materyallerin özelliklerini bilmeli ve doğru endikasyon ve teknik ile klinikte uygulayabilmelidir.

Özellikle sosyal medya ve elektronik ortamda anterior estetik kompozit restorasyonlarla ilgili paylaşımlar hastalarının ilgilerini çekmekle birlikte yanlış kanıya sahip olmalarına neden olabilmektedir. Farklı beklentiler ile ve hatta şartlamış bir şekilde baş vuran hastalar ile tedavi planı yaparak estetik ve aynı zamanda klinik olarak uzun ömürlü restorasyonlar yapabilmek için diş hekimleri teorik ve pratik olarak donanımlı olmalı ve materyal ve tekniğe hakim olmalıdırlar. Dental pazarda üretici firmalar hergün çeşitli iddialarla ürünlerini piyasa sürmektedirler. Bu durum, hekimlerin sürekli günceli takip ederek bilgilerini gözden geçirmelerini gerektirmektedir. Bu sunumun amacı;  anterior kompozit rezin materyalleri ve teknikleri hakkında klinisyenlerle bilgi ve deneyimleri paylaşmaktır.

 • İlgili Kişi

     0442 233 58 68
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Erzurum Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Erzurum Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...

 • Ücret