TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 22.03.2019
 • 391

İmplant Üstü Protezlerde oklüzyon

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

İmplant destekli protezler , biyomekanik ve okluzyon başlıklı sunumda ;

Tam dişsiz ağızlarda alt ve üst çenede implantların konumu , kuvvetlerin dağılımı, implant destekli hareketli protezlerde protez hareketlerinin yönü  ve kullanılması gereken tutucu sistemler ile ilgili bilgi verilecektir.Bunun yanısıra face-bow transferi , artikulatöre alma , diş dizimi ve okluzal uygulamalar  vakalar  üzerinde tartışılacaktır.Katılımcılar bu konular hakkında mesleki olarak deneyimlerini paylaşacaklardır.

Literatüre baktığımızda kullanılan tutucu sistemler üzerine çalışmalar ve tartışmalar devam etmektedir.Her bir vaka kendi içinde değerlendirildiğinde başarılı sonuca ulaşmak mümkündür.Tüm vakalar için standart bir tedavi yönteminden söz etmek doğru değildir.Günümüz literatürü incelendiğinde implant destekli protezler ile ilgili çalışmalarda  kuvvetlerin dağılımı vakaların  planlama durumuna göre farklılıklar göstermektedir.

Çiğneme kuvvetleri  tutucu sistemler aracılığıyla planlanan üst yapıya göre implantlara ve dokulara iletilmektedir.Bu nedenle tutucu sistem tercihleri vakadan vakaya farklılık gösterebilir.İmplant destekli hareketli protezler için kesin belirlenmiş bir okluzal planlama olmamasına rağmen literatürde önerilen okluzyon tipleri tercih edilebilir.

Konferansın içeriği yukarıda bahsedilen konuları vakalarla ve literatür bilgisi ile tartışmayı amaçlamaktadır.

 • İlgili Kişi

     0482 212 94 41
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Mardin Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Erdona Elegans Otel

 • Ücret