TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 16.05.2019
 • 746

Protez- İmplant Üstü Protezler

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

İmplant üstü protezler 

Tam ve kısmi dişsiz ağızlarda alt ve üst çenede implantların konumu , kuvvetlerin dağılımı sabit ve hareketli protezlerde genel uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. İmplant destekli hareketli protezlerde protez hareketlerinin yönü  ve kullanılması gereken tutucu sistemler, face-bow transferi , artikulatöre alma , diş dizimi ve okluzal uygulamalar  vakalar  üzerinde tartışılacaktır.Katılımcılar bu konular hakkında mesleki olarak deneyimlerini paylaşacaklardır.

İmplant üstü sabit protezlerde güncel tasarımlar, okluzyon  ve abutment tercihleri  üzerine bilgi paylaşımı yapılacaktır. Her bir vaka kendi içinde değerlendirildiğinde başarılı sonuca ulaşmak mümkündür,ancak,tüm vakalar için standart bir tedavi yönteminden söz etmek doğru değildir.Günümüz literatürü incelendiğinde implant destekli protezler ile ilgili çalışmalarda  kuvvetlerin dağılımı ve protez türü vakaların  planlama durumuna göre farklılıklar göstermektedir.

Çiğneme kuvvetleri  tutucu sistemler aracılığıyla planlanan üst yapıya göre implantlara ve dokulara iletilmektedir.Bu nedenle tutucu sistem ve abutment  tercihleri vakadan vakaya değişkenlik gösterebilir.İmplant destekli hareketli protezler için kesin belirlenmiş bir okluzal planlama olmamasına rağmen literatürde önerilen okluzyon tipleri tercih edilebilir.

Konferansın içeriği yukarıda bahsedilen konuları vakalarla ve literatür bilgisi ile tartışmayı amaçlamaktadır.

 • İlgili Kişi

     0262 321 02 77
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Kocaeli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Kocaeli Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...

 • Ücret