TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 16.05.2019
 • 496

Direkt Anterior Kompozit Restorasyonlar Materyal Seçimi ve Güncel Uygulamalar

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

DİREKT ANTERİOR KOMPOZİT RESTORASYONLARDA MATERYAL SEÇİMİ VE GÜNCEL UYGULAMALAR

            Her geçen gün büyük bir hızla gelişen dental teknoloji sayesinde güncel restoratif materyaller, teknikler ve uygulamalar ile daha konservatif, daha estetik ve her açıdan daha üstün anterior estetik restorasyonlar yapılabilmektedir. Günümüzde hastalar tarafından anterior estetik bölgede konservatif yaklaşımlara olan ilgi giderek artnmaktadır. Kompozit rezinler diş hekimliğinde bu amaç için kullanılan materyaller arasında en yoğun gelişimi gösteren ve en çok tercih edilen materyal olmuştur. Anterior estetiği sağlama yolunda diş hekimi, güncel materyallerin özelliklerini bilmeli ve doğru endikasyon ve teknik ile klinikte uygulayabilmelidir.

Özellikle sosyal medya ve elektronik ortamda anterior estetik kompozit restorasyonlarla ilgili paylaşımlar hastalarının ilgilerini çekmekle birlikte yanlış kanıya sahip olmalarına deden  olabilmektedir. Farklı beklentiler ile ve hatta şartlamış bir şekilde baş vuran hastalar ile tedavi planı yaparak estetik ve aynı zamanda klinik olarak uzun ömürlü restorasyonlar yapabilmek için diş hekimleri teorik ve pratik olarak donanımlı olmalı ve materyal ve tekniğe hakim olmalıdırlar. Dental pazarda üretici firmalar hergün çeşitli iddialarla ürünlerini piyasa sürmektedirler. Bu durum, hekimlerin sürekli günceli takip ederek bilgilerini gözden geçirmelerini gerektirmektedir. Bu sunumun amacı;  anterior kompozit rezin materyalleri ve teknikleri hakkında klinisyenlerle bilgi ve deneyimleri paylaşmaktır.

 • İlgili Kişi

     0372 251 56 24
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Zonguldak Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Zonguldak Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...

 • Ücret