TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 16.05.2019
 • 530

Muayenehane Yönetimi

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Biz Mi Klinikleri Yönetiyoruz Yoksa Klinikler Mi Bizi?

Muayenehane, klinik veya hastanelerde etik kurallara uygun olarak hastalarımızı tedavi etmek temel sorumluluğumuz iken bu görevimizin yanında bir de sahip olduğumuz ya da çalıştığımız muayenehane ve kliniklerin işletme ve yönetme sorumluluğunu da üstleniriz. Bugün kliniklerimizin işletme olarak daha ileriye gidebilmesi için tüm dünya için geçerli olan değer odaklı kurumlar haline getirilmesi artık bir zorunluluktur. Değer odaklı kurumlarda büyümede en önemli temel kurallardan biri olan liderlerin ben kavramından biz kavramına geçebilmesidir. Bu sunumda sizlerle değer odaklı kurum kavramında kliniklerimizi nasıl geliştirebileceğimizi, bunu yaparken kliniklerimizin değerlendirilmesinde önemli rol oynayacak Kaizen yöntemi ile verimliliğin nasıl arttırılabileceği ve SWOT analiz yöntemi ile güçlü ve zayıf yönlerimizi, fırsatları ve tehditleri nasıl analiz edebileceğimizi tartışırken kliniklerin rutin işleyişinde başarıda rol oynayan diğer faktörleri sorgulayacağız.

 • İlgili Kişi

     0352 232 61 67
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Kayseri Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Kayseri Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...

 • Ücret