TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 17.05.2019
 • 475

Muayenehane Pratiğinde Periodontal Uygulamalar

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Muayenehane Pratiğinde Periodontal Uygulamalar

Periodontitis, primer etyolojik ajanın bakteriler olduğu, aynı zamanda hastalığın seyri ve şiddetinde çevresel ve genetik faktörlerin de rol oynadığı, destek periodontal dokuların yıkımı ile karakterize olan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Patojenik mikrofloranın azaltılması ve/veya eliminasyonu, periodontal hastalıkların tedavisi ve periodontal sağlığın idamesi için gereklidir. Bu nedenle, oral bakteri plağının mekanik yollarla uzaklaştırılması, diştaşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesini takiben antimikrobiyal ajanların kullanılmasını içeren “cerrahi olmayan periodontal tedavi” günümüzde en geçerli periodontal tedavi yöntemi olarak kabul edilmekte ve muayene pratiğinde sıklıkla uygulama alanı bulabilmektedir. Ayrıca, dişhekimlerince cerrahi olmayan periodontal tedaviyi takiben uygulanan minör periodontal cerrahi yaklaşımlar, estetik ve fonksiyonun sağlanmasında çoğu zaman tek başlarına yeterli olabilmektedir. Zor vakaların tedavisinde periodontistlere ihtiyaç duyulmakla birlikte, periodontal tedavilerin büyük bir kısmı dişhekimlerince yapılabilir. Bununla birlikte, periodontal tedavinin muayene pratiğinde ne şekilde uygulanabileceğine karar verilmesinde, hastanın periodontal nedenli diş kaybı açısından taşıdığı risk, periodontal yıkımın lokalizasyonu, boyutu, estetik ve fonksiyonal düşünceler önem taşımaktadır.

 • İlgili Kişi

     0442 233 58 68
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi -Erzurum Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Erzurum Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...

 • Ücret