TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 17.05.2019
 • 476

Diş Hekimliğinde Acil Tıbbi Müdehale Dişhekimliğinde ilaç Kullanımı Güncellemeler

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ACİL TIBBİ MÜDAHALE, DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI GÜNCELLEMELERİ

Bu konuşmada hekim ve hasta açısından üzücü sonuçlar oluşmaması için anamnezin eksiksiz alınması, doğru teşhis, acil tedavi ve müdahalelerin içeriği, medikal ilaç kullanımları ve sağlık mevzuatıyla ilgili bilgiler paylaşılacaktır.
İçeriğin içinde temel yaşam desteği, müdahalede bulunabilme yetisi, acil durumlarda kullanılacak ilaçların ve gerekli donanımların kullanımı anlatılacaktır.
Anamnezde dikkat edilmesi gereken kardiyovasküler hastalıklar, respiratuar hastalıklar, nörolojik hastalıklar, metabolik hastalıklar, endokrin sistem bozuklukları, üriner sistem bozuklukları, hematopoetik sistem bozukluklarının muayenehane pratiği yönünden önemi ve dikkat edilmesi gereken noktalar paylaşılacaktır.
Karşılaşılan acil durumlar senkop, anjinopektoris, myokard infarktüsü, taşikardi, ilaç etkileşimi, anafilaktik şok, yabancı cisim yutma, epilepsi nöbeti, hipoglisemi, astım, hiperventilasyon hakkında bilgiler verilecektir.
Ayrıca dental işlemler esnasında karşımıza çıkabilecek alerjik reaksiyonlar ve bunların sağıtımlarından bahsedilecektir.
Yine muayenehane pratiğinde karşılaştığımız kanama sorunları, onların sağaltımı ve tedavisi üzerinde durulacaktır.
İlaç kullanımı mesleğimizin tedavi seçeneklerinin önemli bir parçasıdır. Diş hekimliğinde antimikrobiyal profilaksi uygulamaları yapılabilmektedir.
Ayrıca yaşlılarda, çocuklarda, gebelik ve laktasyon dönemlerinde antibiyotik kullanımı farklılıklar göstermektedir.
Endodontide, periodontolojide ve ağız içi cerrahi müdahalelerde yine farklı antibiyotikler kullanılabilmektedir.
Donanımlı bir diş hekiminin mesleki olarak tüm bu  konulara hakim olması ve yeterli tıbbi ve pratik eğitimi sindirmiş olması gerekmektedir. Ayrıca akıllı ilaç kullanımıyla hastalarımıza daha iyi bir tedavi sunabilmemiz, çıkacak komplikasyonları ve yan etkileri önleyebilmemiz açısından önemlidir

 • İlgili Kişi

  0414 312 29 69

     
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Şanlıurfa Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Şanlıurfa Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...

 • Ücret