TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 17.05.2019
 • 554

Tam Dişsizliklerde İmplant Uygulamaları

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

TAM DIŞSIZLIKLERDE İMPLANT UYGULAMALARI

Tam dişsiz hastalarda hareketli veya sabit implant destekli protetik seçeneklerini uygulamadan önce hastanın sistemik ve anatomik açıdan değerlendirilerek tedavi planlamasının yapılması uzun dönem başarı açısından büyük önem arz etmektedir. Klinik pratiğine yönelik yapılacak ve tam dişsiz hastalarda uygulanan bütün implant destekli tedavi seçeneklerinin cerrahi aşamasından bahsedilecek bu konuşmada öncelikle tam dişsiz hastalarda yaş grubu itibari ile de anamnezde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulacaktır. Daha sonra radyografik planlamada dikkat edilmesi gereken noktalar ve anatomik yapıların öneminden bahsedilecektir. Son olarak tam dişsiz hastalarda hareketli ve sabit implant destekli tedavi seçeneklerinde uyulması gereken cerrahi kurallar ve implant uygulamalarının cerrahi işlemlerinden bahsedilecektir. Konuşma boyunca bu önemli noktalar klinik vakalar üzerinden anlatılacaktır.

 • İlgili Kişi

     0252 212 85 56
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Muğla Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Muğla Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...

 • Ücret