TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 17.05.2019
 • 516

Oklüzyon

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

OKLUZYON

Bu sunumda ağırlıklı olarak implant üstü protezlerde okluzyon konusu tartışılacaktır. Özellikle doğal dişler ve diş implantları arasındaki temel farklılıklar, kuvvetler altındaki davranış biçimleri literatür ve klinik vakalar üzerinden detaylı olarak değerlendirilecektir. Sunum sırasında cevabı aranacak en önemli sorulardan birisi “İmplant üstü protezlerde ideal okluzyon nasıl sağlanabilir? konusudur. Bu amaçla çiğneme paternleri, biyomekanik ve çiğneme kuvvetlerinin doğası sunum süresince üzerinde durulacak başlıklardır. Bunlara ek olarak “Tedavi Edici Biyomekanik” kavramının mantığı dinleyicilere sunulacaktır.

 • İlgili Kişi

     0252 212 85 56
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Muğla Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Muğla Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...

 • Ücret