TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 22.01.2020
 • 83

Tek Diş Eksikliğinden Tam Ark Dişsizliğe İmmediat İmplant ve Yükleme Konsepti

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDEN TAM ARK DİŞSİZLİĞE İMMEDİAT İMPLANT VE YÜKLEME KONSEPTİ

Günümüzde dental implant uygulamaları diş eksikliğinde öncelikle rehabilitasyon ve tedavi seçeneği olmuştur. Dental implantların yüksek tedavi başarı oranı hekimlerde ve hastalarda her geçen gün daha fazla beklentilere yol açmaktadır.  Diş çekimleri sonrası soketin remodelasyonunun beklenmesi ve implant yerleştirildikten sonra hastaların uzun dönem osseointegrasyonu beklemeleri günümüz dinamiklerinde pek mümkün değildir.

Çekim soketine immediat implant yerleştirilmesi fikri uzun yıllardan beri bilinen bir gerçek olmasına rağmen, çekim soketindeki değişimlerin devam etmesi immediat implantasyon gerçeklerinin değişmesine ve çok önemli kurallarının oluşmasına yol açmıştır. 

Hastaların implantasyon sonrası immediat yüklemenin yapılması tedavi esnasındaki konfor ve estetiği oldukça arttırmaktadır. İmmediat yükleme sadece hastalar açısından değil aynı zamanda klinisyenin estetik bir tedavi ve rehabilitasyon gerçekleştirebilmesini kısa ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesine imkan sunmaktadır.

Gerçekleştirilecek olan sunumda tek diş eksikliklerinde tam ark dişsizliklere immediat implantasyon ve immeiadt yükleme felsefesinin mantığı, uygulamanın nasıl yapıldığı, avantaj ve dezavantajları bilimsel kanıtların eşliğinde paylaşılarak tartışılacaktır.

 • İlgili Kişi

  Elazığ Dişhekimleri Odası

     0507 70207 82
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Elazığ Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı : Cerrahi

 • Zaman

  Tarih  : 01.02.2020
  Saat   : 09:30-15:30

 • Yer

  Akgün Otel / ELAZIĞ

 • Ücret

  Katılım ücretsizdir.