TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 22.01.2020
 • 79

Posterior Kompozit Restorasyonlarda Başarıyı Yakalamak:Güncel Kavramlar

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

POSTERİOR KOMPOZİT RESTORASYONLARDA BAŞARIYI YAKALAMAK

GÜNCEL KAVRAMLAR

Posterior bölgede yapılacak restorasyonlarda gerek direkt, gerekse indirekt yöntemlerde kompozit rezinler en çok tercih edilen materyallerdir. Ancak fiziksel özelliklerinden dolayı kompozitlerin posterior bölgedeki kullanımlarında kenar sızıntısı ve yeterli kontak oluşturamamak gibi bazı problemlerle karşılaşmaktayız. Bu konferansta bu problemlerin üstesinden gelebilmek için gerekli önemli kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

 • İlgili Kişi

  Van Dişhekimleri Odası

     0432 215 36 39
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Van Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı : Restoratif Dişhekimliği

 • Zaman

  Tarih : 09.02.2020
  Saat  : 12:00-14:00

 • Yer

  Elite World Otel/VAN

 • Ücret

  Katılım ücretsizdir.