TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
ETKİNLİK TAKVİMİ

EKİM 2018

  Etkinlik Türü Etkinlik Konusu Etkinlik Alanı Başlama-Bitiş Tarihi Yer
# Konferans Gülüş Tasarımı (Mockup dijital planlama) 01.10.2018 - 01.10.2018 Şanlıurfa Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Dental İmplantolojide Kısa İmplantların Yeri 05.10.2018 - 05.10.2018 Ankara Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Rejeneratif Yaklaşımlar
Teoriden Gerçeğe İmplantoloji
06.10.2018 - 06.10.2018 Konya Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız....
# Konferans İmplantolojide Güncel Uygulamalar 06.10.2018 - 06.10.2018 Çanakkale Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Implant Uygulamalarında erken&geç dönem komplikasyonlar ve çözüm Önerileri 12.10.2018 - 12.10.2018 İstanbul Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Endodontik Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar 13.10.2018 - 13.10.2018 Balıkesir Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans İmmediat İmplant Uygulamaları 13.10.2018 - 13.10.2018 Isparta Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Uygulamalı Kurs Dişhekimliğinde Sütur Teknikleri Meslek İçi Eğitim Kursu 14.10.2018 - 14.10.2018 TDB Akademi Toplantı Salonu- Ankara
# Konferans Her Açıdan İmplant : Quattrofix
İmplant Destekli Protezlerde Oklüzyon
17.10.2018 - 17.11.2018 Mersin Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans İmplant Üstü Protetik Uygulamaları 21.10.2018 - 21.10.2018 Erzurum Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans 0-3 Yaş Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı 21.10.2018 - 21.10.2018 Erzurum Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans TME Hastalıkları ve Pratikteki, Çözüm Önerileri 21.10.2018 - 21.10.2018 Mersin Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Direkt Posterior Kompozit Restorasyonlar:
Materyal Seçimi ve Güncel Uygulama Teknikleri
21.10.2018 - 21.10.2018 Uşak Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans İmplant destekli rehabilitasyonda
Augmentasyon &Non Augmentasyon ?
26.10.2018 - 26.10.2018 Ankara Dişhekimlei Odasından Bilgi Alınız...

KASIM 2018

  Etkinlik Türü Etkinlik Konusu Etkinlik Alanı Başlama-Bitiş Tarihi Yer
# Konferans İmplantın Yaşı Yok 03.11.2018 - 03.11.2018 Antalya Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Dental İmplant Cerrahisinde Sık Yapılan Hatalar:
Önlemler ve Çözümler, İmplant Üstü Protezlerde Bilgisayar Destekli Üretim Teknolojileri
04.11.2018 - 04.11.2018 Mersin Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans İmplantın Yaşı Yok
Teoriden Gerçeğe İmplant
10.11.2018 - 10.11.2018 Ankara Dişhekimlei Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Yardımcı Personel Eğitimi 17.11.2018 - 17.11.2018 Balıkesir Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Protetik Diş Tedavisi
İmplant Dayanaklarında Güncel Yaklaşimlar
17.11.2018 - 17.11.2018 Isparta Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Periodontal tedavi planlaması
Restoratif Diş Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Materyeller
20.11.2018 - 20.11.2018 Kayseri Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Travmada Acil Yaklaşımlar 20.11.2018 - 20.11.2018 Kayseri Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans Protetik Diş Tedavisi
İmplant Dayanaklarında Güncel Yaklaşimlar
24.11.2018 - 24.11.2018 İsparta Diişhekimleri Odasından Bilgi Alınız....
# Konferans İmplant Üstü Protezler 25.11.2018 - 25.11.2018 Uşak Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...
# Konferans İmplant Üstü Protezlere Genel Bakış 30.11.2018 - 30.11.2018 Ankara Dişhekimlei Odasından Bilgi Alınız...