TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ KONFERANS
`Muayenehane Pratiğinde Mekanik Travmalar ve Oral Kanser İlişkisi`
  • 22.03.2016
  • 1,631

TDB Akademi tarafından düzenlenen 'Muayenehane Pratiğinde Mekanik Travmalar ve Oral Kanser İlişkisi',  30 Mart 2016 tarihinde TDB Akademi Merkezi'nde Ankara'da yapılacak.

Günümüzde kanserler oldukça sık rastlanan evrensel bir sağlık problemidir.

Oral kanserler ise malign neoplazmalar arasında yer alan önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir.

Tüm kanserlerin yaklaşık olarak %3'ünü oral kanserler oluşturmakta ve her geçen yıl bu oran daha da artmaktadır. Yapılan birçok çalışmada kronik periodontal hastalıklar nedeni ile uzun süren irritasyonlar, kötü ağız hijyeni, uyumu kötü protezler ve kenarları keskin ve kırık dişlerin oral kanser gelişiminde kofaktör olduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle hekimlerin her zaman karşılaşabileceği bu lezyonlarda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Teşhis edilen oral kanserlerde erken tanı sayesinde uygun medikal ve cerrahi tedavi yaklaşımları ile hastalarda estetik ve fonksiyon açısından kabul edilebilir sonuçlar ve yüksek sağ kalım oranları elde edilebilmektedir.

Prof. Dr. Hakkı Tanyeri tarafından sunulacak olan bu konferansa katılım ücretsiz olup, kayıtlar 40 kişilik kontenjanla sınırlıdır.

Programın içeriğini web sitemizden öğrenilebilirsiniz.

Kayıt yapılması zorunlu olduğundan kayıt için son başvuru tarihi 29 Mart  2016 saat 17.00'dir. 

Müracaat Sayın Başak Kulaçoğlu'na mesai saatleri içinde (09.00-18.00) 0312 435 93 94 / 111 nolu telefondan yapılabilir.

Türk Dişhekimleri Birliği

Konferansın;

Programı

:

17.00 - 18.00  İkram
18.00 - 20.00  Konferans

Yeri

:

Türk Dişhekimleri Birliği Akademi
Kızılırmak Mah. 1446 Cad. Alternatif İş Merkezi 12/ 38
Çukurambar / ANKARA