TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ-YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI
‘Oral İmplantoloji Temel Eğitiminin Üçüncü ve Son Modülü Gerçekleştirildi`
  • 10.05.2016
  • 1,579

TDB Akademisi ve Türk Oral İmplantoloji Derneği işbirliği sonucu İmplantoloji alanında pratik ve teorik eğitimin bir müfredat içerisinde yapılandırıldığı, dişhekimlerinin İmplantoloji alanında aktüel bilgilerini yenilemeyi ve muayene pratiğine uygulayabilmelerini amaçlayan Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programı’nın (YGP OİT 001) üçüncü ve son modülü,  6-7 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Gerçekleştirilen üçüncü eğitimde; Prof. Dr. Serdar Yalçın, Doç. Dr. Selim Ersanlı, Doç. Dr. Volkan Arısan ve Dr. Alper Gültekin yer aldılar.

Eğitim kapsamında aşağıdaki konular ele alındı ve eğitim sonunda Özel Koru Hastanesi’nde hasta üzerinde canlı cerrahi uygulaması yapıldı.

Yeterlilik Programı Sınavının ardından gerçekleştirilen Sertifika Töreni ile Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programı sona ermiş oldu.

11 Mart 2016 tarihinden bu yana süren eğitimlere katılan tüm meslektaşlarımıza ve katkı sağlayan tüm değerli hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Oral İmplantolojide İleri Cerrahi Uygulama Prensiplerinin ele alınacağı Oral İmplantoloji İleri Yetkinlik Geliştirme Programı, 23-24 Eylül 2016 tarihinde başlayacak ve 14-15 Ekim  ve 4-5 Kasım 2016 tarihlerinde devam edecek.

Eğitime katılım ücretli olup, kayıtlar 24 kişilik kontenjanla sınırlıdır.

Müracaat Sayın Başak Kulaçoğlu’na mesai saatleri içinde (09.00-18.00) 0312 435 93 94 / 111 nolu telefondan yapılabilir.

Türk Dişhekimleri Birliği Akademi

 

6 Mayıs 2016, Cuma
3. Modül

Oral İmplantolojide Estetik Bölgede İmplant Uygulama Prensipleri

13.30 - 14.15

•    Anterior tek veya çok diş eksikliğinde tedavi planlaması, yerleşim ve yükleme protokolleri, implant seçiminde etkili olan güncel makro ve mikro dizaynlar
•    İmplant yerleşiminde cerrahi prensipler, yumuşak doku hasar ve skar dokusunu azaltan insizyon ve flep dizaynları, üç boyutlu implant yerleşim planlaması  
•    Anterior bölgede protetik planlama, cerrahi şablonların implant yerleşimindeki önemi, muayene pratiğinde ideal cerrahi rehber plakların hazırlanması  

14.30 – 15.30

•    Oral İmplantolojide rehberli cerrahi kullanımı, total veya parsiyel dişsizlikte rehberli cerrahi protokolleri, yapım aşamaları, kullanılan materyaller
•    Rehberli cerrahide bilgisayar destekli üç boyutlu planlama, bilgisayar yazılımlarında planlamada dikkat edilmesi gerekenler, cerrahi ve protetik komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi
•    Rehberli cerrahinin avantajları ve limitleri, konvansiyonel metodlarlara göre başarısının değerlendirilmesi,
•    Yükleme prensipleri ve protokolü, primer ve sekonder stabilizasyonun implant yüklemesindeki önemi, geçici implant veya diş destekli restorasyon yapım aşamaları
•    Yumuşak doku uygulamaları, peri-implanter yumuşak doku kalınlığının arttırma yöntemleri, otojen ve biyomateryallerin başarısının karşılaştırılması

16.00 – 18.00

•    İmplant çevresinde ideal çıkış profilinin oluşturulmasındaki yapım aşamaları, kullanılan metodlar ve materyaller
•    Anterior implant tedavi planlamasında kullanılan basit, ileri ve kompleks risk faktörlerinin değerlendirilmesi, İmplant destekli restorasyonlarda diş oranları ve renk seçimi
•    Anterior implant tedavisi sonrasında ideal vakalar, oluşabilecek komplikasyonların tartışılması
•    Restorasyon yapımı sırasında laboratuvar ve hekim iletişimin aşamaları

7 Mayıs 2016, Cumartesi
9.00 – 10.30

•    Diş çekimi sonrası yara iyileşme mekanizmasının anlaşılması, atravmatik diş çekim metodları
•    Oral İmplantoloji de   Soket Koruma Tekniği , avantajları ve seçim kriterlerinin belirlenmesi
•    Soket Koruma işlemlerinde kullanılan biyomateryaller, kullanım alanları, başarının değerlendirilmesi

11.00 - 12.00

•    İmmediyat implantasyon, tek veya çok köklü dişlerde immediyat implantasyon, üç boyutlu görüntülemenin tedavi planlamasına  etkisi
•    İmmediyat implantasyonda kullanılabilecek biyomateryaller, restorasyon seçenekleri, uygulama protokolleri
•    İmmediyat implantasyon ve yükleme protokolleri, implant stabilizasyonunun kontrol edilmesinde kullanılan teknikler, stabilizasyonun değerlendirilmesinde kullanılan sınıflamalar

13.00 – 14.30  Hasta üzerinde canlı cerrahi uygulaması

14.30 – 18.00  Yeterlilik Programı Sınavı ve Sertifika Töreni