TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,283

İmplant Üstü Protezler - Abument Seçimi Yapılacak Protez Tipine Göre Materyal Seçimi (Zirkon, Metal) Ölçü Tekniği


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


Oral implantoloji’de en önemli başarı kriterlerinden biri krestal, yani implant boynu çevresinde meydana gelen kemik kaybı miktarıdır. Dental implantların uzun dönem marjinal kemik kayıplarının değerlendirilebilmesi ve eski durum ile son durumun kıyaslanabilmesi için mümkün olduğu kadar tekrarlanabilir ve standart radyografilere ihtiyaç vardır. Genellikle küçük boyuttaki kemik kayıplarını çıplak gözle ayırt etmek oldukça zor olmaktadır; bu nedenle klinik uygulamada radyografik tetkik önem taşımaktadır. Radyografik olarak alveol kemiği kaybı mine-sement sınırı veya dental implantlar da cilalı ile pürüzlü yüzey birleşim sınırı ile alveol kemiği tepe noktası arasındaki mesafe ölçülerek elde edilebilir. İmplantların uzun dönemde takibinde birçok radyografik yöntem kullanılabilmektedir. Günlük uygulamada en sık olarak konvansiyonel veya dijital ağız içi (periapikal) ve ağız dışı (panoramik) radyografiler kullanılmaktadır. Özellikle rutin klinik kontrol seanslarında zaten uygulanan bu radyografi teknikleri geriye dönük kemik kaybı değerlendirmesi yapılan çalışmalarda da tercih edilmektedir.

Dental implantlar ve bunların üst yapılarının başarıları uzun dönem klinik çalışmalarla incelenmeli ve değerlendirilmelidir. En önemli implant başarı kriterlerininden biri de implant çevresi marjinal kemik seviyesi ve implant üstü protezlerde komplikasyonların oluşmamasıdır.Bu sunumda amaç ; implant üstü protezlerde meydana gelen komplikasyonlar ve marjinal kemik kaybının değerlendirilmesidir .

 • İlgili Kişi

     0324 273 88 60-61
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Mersin Dişhekimleri Odası/MERSİN

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.
  Kayıt ZORUNLUDUR.