TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,221

Dental İmplantların Yüzey Özelliklerinin Ve Kemik Greftlerinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


Dental implantların yüzey özelliklerinin ve kemik greftlerinin biyolojik olarak değerlendirilmesi.

Dental implantların yüzey özelliklerinin ve kemik greftlerinin biyolojik olarak değerlendirilmesi.

Günümüzde dental implantların başarılarında yüzey özelliklerinin etkisi yadsınamaz. Değişik yüzey özelliklerine sahip implantlarla ilgili yapılan biyolojik çalışmaların metot ve sonuçları değerlendirilecektir.

Kemik eksikliklerinde kullanılan değişik orijinli kemik greftlerinin biyolojik olarak değerlendirilmesi ve ideal grefte günümüzdeki ürünlerin ne kadar yaklaştığı tartışılacaktır.

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Samsun Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Saati: 14:00-18:00
  Tarih: 06.05.2017

 • Yer

  Samsun Dişhekimleri Odası

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.
  Kayıt ZORUNLUDUR.