TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,402

Posterior, Anterior Kompozit Restorasyon


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


Posterior Kompozit Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Posterior bölgede kompozit restorasyonlar, estetik özellikleri, minimal invaziv kavite preparasyonu gereksinimi ve tek seans uygulanabilme gibi mevcut avantajları sebebiyle oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Ancak amalgam restorasyonlarla ya da indirekt porselen restorasyonlarla karşılaştırıldığında, posterior kompozit restorasyonlar için değiştirme riskinin yüksek olması bu restorasyonların uzun ömürlülüğünün halen sorgulanmasına neden olmaktadır. Kompozit restorasyonların klinik başarısı pek çok faktöre bağlıdır. Başarının anahtarı; uygulamadaki doğru hasta seçimi, doğru endikasyon, doğru materyal seçimi ve doğru uygulama tekniğidir. Piyasada posterior bölgedeki ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda geliştirilmiş geniş bir ürün yelpazesi yer almaktadır. Klinisyenlerin bu geniş ürün yelpazesi içinden kullanacakları ürünü seçerken çeşitli kriterleri esas alması klinik başarı ve uzun kullanım süresi açısından fayda sağlayacaktır. Öte yandan kompozitler tekniğe hassas materyallerdir. Bu nedenle güncel yaklaşımlar doğrultusunda uygun kavite preparasyonu, izolasyon ve nem kontrolü, pulpal örtüleme, uygun adeziv, matris sistemi ve kama kullanımı, yeterli polimerizasyon derinliği ve süresi, doğru bitirme ve cila işlemlerinin de restorasyonun başarısında etkili faktörler olduğu göz önünde bulundurulmalıdır

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Çanakkale Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Tarihi: 10.06.2017
  Saati : 16.00-18.00

 • Yer

  Çanakkale Dişhekimleri Odası

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.
  Kayıt ZORUNLUDUR