TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,696

Porselen Laminaler


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


Güzel ve sağlıklı bir gülüş herkes tarafından arzu edilen bir durumdur. Toplumdaki bireylerin birçoğunda, dişlerinde ve dolayısıyla gülüşündeki birtakım problemlerin tedavi sonrası iyileştirilmesiyle özgüvenlerinde önemli derecede bir gelişme gözlenmekte ve bu yeni durum kişinin toplum içinde daha rahat hareket etmesini sağlamaktadır. Geçmiş yıllarda dişhekimliğinin ana amacı kaybedilen diş ve dokuların yerine konmasıyla çiğneme fonksiyonunun yeniden kazandırılması iken, günümüzde tedavi uygulamaları ve materyallerdeki gelişmeler fonksiyon kaybının olmadığı durumlarda tamamıyla görünümü iyileştirme adına bir takım tedavi yöntemlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır ve bireyler tarafından bu yönde taleplerde artış gözlenmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde lamina restorasyonlar estetik problemlerin çözümüne katkı sunarken mevcut diş dokusunu koruma açısından da avantajlı bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sunum kapsamında lamina restorasyonlarla ilgili tedavi protokolü ve klinik deneyimler baştan sona katılımcılarla paylaşılacaktır.

 • İlgili Kişi

     0266 243 34 29
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Balıkesir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Tarihi: 07.07.2017
  Saati : 13.00-17.00

 • Yer

  Balıkesir Dişhekimleri Odası

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR
  Kayıt ZORUNLUDUR.