TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 684

Klinik Uygulamalarda Lazerin Yeri; Doğru Uygulama İçin Bilinmesi Gerekenler


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


KLİNİK UYGULAMALARDA LAZERİN YERİ; DOĞRU UYGULAMA İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Dişhekimliğinde lazer teknolojisi; sert, yumuşak dokularda ve dental materyallerde uygulanır. Estetik amaçlı sert ve yumuşak doku hazırlıkları, periodontal hastalıkların tedavisi ve endodontik tedavideki uygulamaları, seramik restorasyonların kolayca sökülmesi, dental materyaller üzerindeki olumlu etkileri ve Temporomandibular hastalıkların tedavisi gibi uygulamalar, dişhekimliğinde lazerlerin uygulamalarından bazılarıdır.

Bu sunum, dişhekimliğinde lazer uygulamalarının avantajlarını güncel çalışmalar ve vaka sunumları ışığında özetleyecektir.

SDE Puanı : 1,5

 • İlgili Kişi

  Ankara Dişhekimleri Odası

     0312 435 90 16
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı : Protez

 • Zaman

  Tarih  : 27.02.2020
  Saat   : 19:00-20:00

 • Yer

  Limak Ambassador Hotel / ANKARA

 • Ücret

  Katılım ücretsizdir.