TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,593

Sert Doku Yetmezliğinde Alternatif Uygulamalar& A-Prf Uygulamaları


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


Sert Doku Yetmezliğinde Alternatif Uygulamalar& A-PRF Uygulamaları

• Klinikte implant planlaması ve görüntüleme

teknikleri

• İmplant uygulamasında dikkat edilmesi gereken

kurallar

• İmplant başarısını etkileyen faktörler

• İmplant başarısını arttırmanın kriterleri

• Soket korumanın önemi

• Greft materyalleri

• Hangi greft materyali? Hangi vakada?

• PRF’in yeri ve önemi

• Sinüs lifting uygulamaları

• İleri rezorbe vakalarda planlama ve yaklaşımlar

• Bone Ring tekniği

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi- Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Tarihi:29.09.2017
  Saati:14.00-18.00

 • Yer

  TDB Akademi Toplantı Salonu- Ankara

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.
  Kayıt ZORUNLUDUR.