TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 607

Porselen Lamine ve Lamine Simantasyonu


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


PORSELEN LAMİNA VE LAMİNA SİMANTASYONU

Günümüzde estetik ve kozmetik dişhekimliği bilinci, özellikle yazılı ve görsel medyanın da yaygınlaşmasının etkisiyle artmıştır. Seramik materyallerin, adesiv teknolojisinin ve klinik yöntemlerin gelişmesi, minimal invaziv estetik dişhekimliği alanında lamina veneerlerin tedavide sıklıkla tercih edilmesine yol açmıştır. Özenle yapılmış diş preparasyonu ile birlikte dikkatli bir tedavi planlaması, optimal fonksiyon ve estetik için kritik öneme sahiptir. İndirekt olarak hazırlanan porselen lamina veneerler günümüzde farklı tekniklerle üretilebilmektedir. Bu tekniklerin tamamı; prepare edilen diş veya dişlerin ölçüsü, karşıt arkın ölçüsü, elde edilen modellerin hazırlanmasını ve uzun laboratuar işlemlerini gerektirmektedir. Kliniklerde uygulanmaya olanak tanıyan bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) teknolojisinin kullanımı ise, restorasyonların daha hızlı ve tahmin edilebilir sonuçlarla tasarlanarak üretilmesine yardımcı olmaktadır. Sunulan bilimsel etkinliğin amacı; lamina veneerlerin laboratuar ve klinik aşamalarını, vakalar ve bilimsel veriler üzerinden her yönüyle tartışmaktır.

 • İlgili Kişi

     0276 224 13 32
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Uşak Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Uşak Tabip Odası Toplantı Salonu

 • Ücret