TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 827

Endodonti


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


ENDODONTİK  İRİGASYON

Endodontik tedavinin başarısı, kök kanal sisteminden mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasına ve yeniden oluşabilecek bir enfeksiyonun önlenmesine bağlıdır. Kök kanalı, kök kanal boşluğundaki nekrotik dokuların, mikroorganizmaların, biyofilmin ve diğer artıkların uzaklaştırılabilmesi için sabit irigasyon altında manuel ve döner sistem aletleriyle şekillendirilmektedir. Enstrümantasyonun temel amacı etkili irigasyon, dezenfeksiyon ve obturasyonun kolaylaştırılmasıdır. Micro-CT ve benzeri teknik yeniliklerin kullanıldığı birçok çalışmada kök kanal duvarlarında enstrümantasyon sonucunda hala dokunulmamış, eğelerin değmediği geniş alanlar kaldığı gösterilmiş ve kök kanalının tüm alanlarının temizlenebilip dezenfekte edilebilmesi için kimyasal ajanların önemi vurgulanmıştır. Tek başına bir iriganttan istenen fonksiyonların hepsini kapsayan tek bir irigasyon solüsyonu bulunmamaktadır. İdeal bir irigasyon iki veya daha fazla irigasyon solüsyonunun kombine kullanılmasına dayanmaktadır. Klinik tecrübeler ve çalışmalar uygulanan tipik irigasyon tekniklerinin kanallar arası anastomozların, apikal daralım bölgesinin ve istmusların temizlenmesinde yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu sebeple kullanılan irigasyon solüsyonları kimyasal olarak modifiye edilmiş ve irigasyon solüsyonunun etkinliğini ve penetrasyonunu arttırmak için mekanik gereçler geliştirilmiştir. Bu konuşmada, güvenli ve etkili bir irigasyon uygulamasının prosedürleri ve püf noktaları anlatılmaktadır.

 • İlgili Kişi

     0342 232 90 57
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Gaziantep Dişhekimleri Odası Bilimsel Etlinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Saati:15:00-17:30

 • Yer

  Gaziantep Teymur Otel

 • Ücret

  Kayıt Zorunludur.
  Katılım Ücretsizdir.