TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 718

Muayenehane Pratiğinde Karşılaşılabilecek Cerrahi Çekim Komplikasyonları: Önlemler ve Tedavileri


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


Muayenehane Pratiğinde Karşılaşılabilecek Cerrahi Çekim Komplikasyonları: Önlemler ve Tedavileri

Bu sunumda muayenehane pratiğinde cerrahi uygulanacak hastalarda anamnez sırasında dikkat etmemiz gereken sistemik hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı komplikasyonlar yaşamamak için hastalara olan yaklaşımımız ile ilgili klinik pratiğine yönelik bilgiler verilecektir. Yine muayenehane pratiğinde uygulanan cerrahi işlemlerden en sık olan basit gömülü veya komplikasyonlu diş çekimlerinde hekimin dikkat etmesi gerekli noktalar üzerinde durulacaktır. Gömülü diş çekimi çene cerrahisi alanında en sık uygulanan işlemlerden bir tanesidir. Yine de bu işlem doğru planlama ve cerrahi bilgi gerektirir. Literatürde bu cerrahi ile ilgili yayınlanmış birçok komplikasyon mevcuttur. Bu sunumda gömülü diş cerrahisi sırasında veya sonrasında karşılaşılabilecek kanama, sinir hasarı, amfizem, enfeksiyon, çene fraktürleri, diş veya kök parçalarının anatomik boşluklara kaçması vb. komplikasyonların önlenmesi için planlama ve cerrahi sırasında alınması gereken önlemler ve komplikasyonlar meydana geldiğinde, bunların tedavisi ile ilgili bilgiler üzerinde durulacaktır. Bunların dışında bu cerrahi işlemleri doğru ve komplikasyonsuz biçimde yapabilmek için kullanılması önerilen el aletleri anlatılacaktır. Ayrıca klinik deneyimler sonucu karşılaşılan veya tedavi edilen komplikasyon vakaları ve görseller ile bu cerrahi bilgiler sunu boyunca desteklenecektir.

 

 • İlgili Kişi

  Edirne Dişhekimleri Odası

     0284 212 09 81
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Hilly Hotel /EDİRNE

 • Ücret