TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

HASTA OKULU (HO)
 • 2,617

Kanser Hastalarında Ağız - Diş Sağlığı (HO 006)


"Hasta Okulu" çeşitli hasta gruplarına ve okul öncesi çocuklar için ebeveynlere ağız diş sağlığı ile genel sağlık sorunları arasındaki yakın ilişkinin anlatılacağı ve ağız-diş sağlığı hakkında bilgilendirmenin yapılacağı bir etkinlik türüdür.

Ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Siyasi Deklarasyonu’nda yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep olan Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, solunum yolu hastalıkları, kanserler) ile başta diş çürüğü ve dişeti hastalıkları olmak üzere, ağız-diş sağlığını etkileyen hastalıkların aynı risk faktörlerini taşıdığı bildirilmiş, ağız-diş sağlığının korunmasının genel sağlığımızın da korunmasının en önemli ve birincil koşulunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü verileri  diş çürüğü ve diş eti hastalıklarını  yaygınlıkları ve tekrarlama oranları nedeni ile insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunları olarak göstermektedir. 5-17 yaş grubu çocukların % 60`ında var olan diş çürüğü ve diş eti enfeksiyonlarının büyüme yetersizliğine ve anne adaylarında ilerlemiş dişeti hastalıklarının  8 kat daha fazla erken doğum ve düşük ağırlıklı bebek dünyaya getirme riskine neden olduğu bildirilirken, ağız-diş sağlığı yetersiz olan 39-69 yaş grubu bireylerde kroner kalp hastalığı görülme riskinin 3-7 kat daha fazla olduğu ve yine kötü ağız hijyenine sahip olan bireylerde kronik solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin  de 4-5 kat daha fazla olduğu ifade edilmektedir.

Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları önlenebilir hastalıklar olmalarına rağmen, ülkemizde koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin  yaygın olarak uygulanmaması ve tedavi taleplerinin de hizmete ulaşmadaki zorluklar nedeniyle karşılanamaması toplumun %60’ından fazlasında total dişsizliğin görülmesine neden olmaktadır.

Orta ve uzun vadede sadece ağız-diş sağlığı ile ilgili değil genel sağlıkla da alakalı  kamu kaynaklarında yaratacağı tasarruf imkânları düşünüldüğünde toplumun ağız-diş sağlığının korunmasının  ve genel sağlık sorunları ile ağız-diş sağlığı arasındaki yakın ilişkinin farkında olunmasının önemi açıktır.  

İşte bu nedenle TDB Akademi etkinlikleri arasında Hasta Okulunu oluşturmuştur.

Hasta okuluna katılım ücretsiz olup etkinlik saatleri 11.00-14.00 arasındadır.


Günümüzde kanser tedavisi, gelişen teknoloji ile birlikte hızla yeni ilaçların ve farklı tedavi prensiplerinin kullanımının olduğu geniş bir tedavi sahasıdır. Bu tedavi süreci cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi ana dalları ilgilendirse de hastanın süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için psikiyatrist, onkoloji hemşiresi, diyetisyen, diş hekimi gibi destek sağlayacak grubunda dahil olması gereken bir dönemdir. Kanser ile mücadele eden hastanın aynı zamanda dişleri ile ilgileniyor olması pek çok kişiye şaşırtıcı gelebilir. Hastalık dönemleri genel olarak kişisel hijyen ile ilgili rutinlerin kolaylıkla ihmal edilebildiği bir süreci içerir. Ancak onkoloji destek ekibi içinde yer alan diş hekimi hastasına tedavi öncesi, tedavi süresince ve tedavi sonrasında değişen oral ve dental durumuna göre uygun oral hijyen prosedürlerini anlatacak ve her hastanın kendine özel durumuna göre düzenlenecek dental tedaviler hastanın tedavi kaynaklı oral ve dental etkileri en aza indirecektir. Tedavi öncesinde onkolog hekimi tarafından diş hekimine dental tedavi için yönlendirilen pek çok hasta aynı soruyla karşımıza gelir; diş tedavisi ile neden zaman kaybediyorum bir an önce tedavime başlansa daha iyi değil mi? Aslında tabi  ki hiçbir şey gecikiyor değil çünkü hekiminiz daha en başta bütün planlamalar belki görüntülemeler bile yapılmamışken sizi diş hekimine gönderdiği için aslında tedaviniz diş hekimine gitmeseniz bile başlayamaz. Bir diğer önemli durum ise gerekli dental tedavilerin tamamlanmadan başlanan kemoterapi ya da özellikle baş-boyun bölgesinden alınacak  radyoterapinin kesilerek, tedaviye ara vermeyi geciktirecek problemler yaratabilir.Tedavi sırasında ağız içinde oluşabilecek yaralar ve tedavi sonrası görülen ilaçlara bağlı oral bölgede görülen problemler  diş hekimine yapılacak ziyaretlerin temel nedenlerini oluşturmaktadır. Diş hekimlerinin karşılarına hergün artan sayıda kanser hastası gelmekte ve hastalara destek yapılabilmesi mesleğimiz içinde giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Sadece hastalıkta değil sağlıklı dönemlerde de diş hekiminize gitmeniz ve ağız ve diş sağlığınıza önem vermeniz oluşabilecek acil durumlarda en kısa zamanda onkoloji tedavinize başlayabilmenizi ve en az oral dental yan etki ile tedavinizi tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

Doç.Dr. Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN

 • Bilgi

  Etkinlik No : HO 006
  Etkinlik Türü : Hasta Okulu
  Etkinlik Alanı : Genel Dişhekimliği

 • Zaman

  TARİH 27 Eylül 2016
  SAAT 11.00-13.00 Konferans 13.00-14.00 İkram

   

 • Yer

  ANKARAKızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 Çukurambar - Çankaya/ANKARA

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.

  Kayıt ZORUNLUDUR