TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,619

İmplantolojide Erken Yükleme ve İmmediat Yükleme


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


ERKEN YÜKLEME VE İMMEDİAT YÜKLEME

Son yıllarda dental implant tedavisinde  immediat yükleme ve erken yükleme uygulamaları hastaların artan beklentileri sebebiyle yaygınlaşmıştır. İmmediat yükleme ve erken yükleme terimleri ile alakalı literatürde farklı zaman aralıkları belirlenmiş olsa da aslında en basit olarak konvansiyonel yüklemeden önce yapılan yükleme zamanları için kullanılan kavramlardır. Konvansiyonel implantolojiye göre erken ya da immediat yükleme implant kaybına sebep olabilecek bir durumdur ve bu sebeple bu konuya dikkatli yaklaşılmalıdır. Fakat son yıllarda yapılan histolojik çalışmalar erken ve immediat yüklemenin osteoblast fenotipini değiştirmediğini savunur. Daha hızlı, güçlü ve daha güvenilir bir osseointegrasyonun temini için araştırmacılar son yıllarda implant-konak yanıtı üzerine odaklanmışlardır. Bu çalışmaların amacı osteotomi alanında ilk biyolojik etkileşimlerin etkinliğinin arttırılması, özellikle kötü kemik yatağına sahip ve erken ya da immediat yüklenen bölgelerde kemik-implant temasının arttırılması ve dental implantların uzun dönemde stabilitesinin korunmasıdır.

Bu sunumda immediat ve erken yüklemeye dair verilecek genel bir bilginin ardından farklı tedavi alternatifleri vakalar eşliğinde ve literatür ışığında tartışılacaktır. Yeni implant yüzeyleri ve yeni makro dizaynlar paylaşılacak ve klinik pratiğimize yansıtabileceğimiz bir kılavuz oluşturulacaktır.

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Balıkesir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Tarihi: 03.06.2017
  Saati:16:00 -18:00

 • Yer

  Balıkesir Dişhekimleri Odası

 • Ücret