TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 971

Erken Çocukluk Dönemi Çürüğü ve Koruma


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


Erken Çocukluk Dönemi Çürüğü ve Koruma

Diş çürüğü, çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Süt dişlerindeki çürükler önlenebilir ve çoğunlukla geri dönüşümü olan enfeksiyonlardır, ancak tedavi edilmediğinde çok sayıda problemlere neden olmaktadır.

Erken çocukluk çağı çürükleri (EÇÇ) bebek ve küçük çocukları etkileyen şiddetli diş çürüklerinin özel bir biçimidir. Erken çocukluk çağı çürükleri; 71 aylık veya daha küçük çocuklarda bir veya daha fazla çürüklü diş (kaviteli veya kavitesiz lezyonlar), kayıp diş (çürüğe bağlı) veya dolgulu diş yüzeyi bulunması olarak tanımlanmaktadır. 1962 yılından günümüze kadar bu çürükleri tanımlamak amacıyla birçok terim kullanılmıştır. Bu eski hastalığa verilen yeni isim bu hastalığın sebeplerinin daha iyi anlaşıldığını göstermektedir. Bu yeni terim, “Erken Çocukluk Çağı” çürüklerine sebep olan biyolojik, demografik ve davranışsal faktörlerin öneminin daha çok fark edilmesini sağlamıştır.

EÇÇ önlenebilir bir hastalıktır. Korunma stratejilerinde genel yaklaşımlar; anneden veya bakıcıdan-çocuğa bakteriyel geçişin önlenmesi, ailenin çocuğun ağız sağlığı, bakımı ve beslenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve fluorid kullanımı şeklindedir.

 • İlgili Kişi

     0322 457 24 67
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Adana Dişhekimleri Odası

 • Ücret