TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 678

Adezivler ve Anterior Diastama Kapatma


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


ADEZİVLER VE ANTERİOR DİASTEMA KAPAMA 

Diastema, dişler arası boşluk ve dişler arası bağlantı noktalarının eksikliğiyle karakterize dental bir anomalidir. Anterior bölgede görülen diastemalar hastalar açısından özellikle sosyal anlamda estetik problemler oluşturur. Bu estetik problemin, sağlıklı diş dokularına zarar vermeden giderilmesi son derece önemlidir. Günümüzde adeziv sistemler ve kompozit rezinlerin yapılarında meydana gelen gelişmeler sayesinde, estetik problemlerin düzeltilmesi için hastaların artan talep ve beklentileri, sağlam diş dokularına zarar vermeden karşılanabilmektedir. Bu sunumda, günümüzde kullanılan adeziv sistemler ve adeziv sistem-kompozit rezin kullanılarak yapılan non-invaziv diastema kapama işlemleri, bu işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, estetik düzenlemeler yapılırken bize yardımcı olabilecek renk ve form düzenlemeleri vakalar üzerinden tartışılacaktır.

SDE Puanı : 9

 

 • İlgili Kişi

  Manisa Dişhekimleri Odası

     0236 231 65 83
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Manisa Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı : Restoratif Dişhekimliği

 • Zaman

  Tarih : 22.02.2020
  Saat  : 10:00-11:00

 • Yer

  Manisa Dişhekimleri Odası /MANİSA

 • Ücret

  Katılım ücretsizdir.