TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,203

Baş - Boyun Bölgesinde Radyoterapi Almış Hastalara Yaklaşımlar


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


Baş - Boyun Bölgesinde Radyoterapi Almış Hastalara Yaklaşımlar

 

Radyoterapi, tümörlere tedavi amacıyla yüksek enerjili ışın uygulamasıdır. Teoride kullanım amacı, radyasyonun neoplastik hücreleri öldürürken, normal hücrelere zarar vermemesine dayandırılmaktadır. Bununla birlikte, pratikte bu tamamen mümkün değildir ve normal dokular üzerinde bazı istenmeyen etkiler ortaya çıkarmaktadır. Neoplastik hücrelere yeterli doz uygulanması kaydıyla, tüm neoplazmalar radyasyonla yok edilebilir. Radyasyon miktarını sınırlayan faktör çevre dokuların tolere edebilme kapasitesidir.

 Hücrelerin yenilenme (turnover) hızı arttıkça radyasyondan etkilenme oranları da artmaktadır. Bu nedenle normal dokulara nazaran daha hızlı çoğalan neoplastik hücreler radyasyondan göreceli olarak daha fazla etkilenmektedirler. Hızlı yenilenme gösteren normal dokular da aynı derecede etkilenmektedirler. Hematopoetik hücreler, epitelyal hücreler ve endotelyal hücreler radyoterapi tedavisinin başlamasından kısa süre sonra etkilenmeye başlamaktadır.

Baş boyun bölgesine radyoterapi tedavisi başlamasından kısa süre sonra ağız mukozası etkilenmeye başlamaktadır. Dişhekimleri için dikkat edilmesi gereken durum, ağız boşluğunda veya çevresindeki ince damarların radyoterapi tedavisi sonrası hasar görmesine bağlı meydana gelen değişikliklerin teşhisi ve tedavisi planlamasına kısa sürede karar vermektir. Radyoterapi sonrası tükürük bezleri ve kemik diğer dokulara göre nispeten  daha dirençli olduğu görülmektedir. Ancak damarların yoğun bir şekilde etkilenmesine bağlı uzun dönemde bazı sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

Bu seminerin amacı baş boyun bölgelerine radyoterapi alan hastalara dişhekimlerinin nasıl yaklaşması gerektiğini ve nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklamaktır.

 • İlgili Kişi

     0242 237 52 52
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Antalya Dişhekimleri Odası

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.
  Kayıt ZORUNLUDUR.