TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Prof. Dr. Tülin Arun

İstanbul’da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdi.

1982-1987 yıllarında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde tamamladı ve  dönem birincisi olarak mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında M.Ü. Dişhekimliği Fakültesi OrtodontiAnabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Ardından aynı departmanda Öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etti ve 1998 yılında doçentlik ünvanını kazandı.

2000 yılında Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladı. 2003 yılında profesörlüğe yükseltildi. 2011 yılı sonunda emekli olarak görevinden ayrıldı.

2008-2010 tarihlerinde Türk Ortodonti Derneği Başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Arun pek çok öğrenciye (21) tez danışmanlığı yapmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştiği 100 kadar sunumu, yine ulusal ve uluslarararası dergilerde yayınlanan yetmişin üzerinde makalesi bulunmaktadır. Halen Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Ortodonti Anabilim Dalı’nda lisansüstü dersler vermektedir.