TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Doç. Dr. Seda Özturan

Periodontoloji Uzmanı

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olup,aynı Üniversitenin Periodontoloji Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr.Ünvanı ile göreve başlamış ve Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.2014 yılında Biruni Üniversitesinde Yrd Doç. Olarak görev almıştır. 2016 yılında Doçent ünvanı almaya hak kazanmış olup, Birüni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi’nde Başhekim olarak görev yapmıştır.

Doç. Dr. Özturan’ın klinik çalışmaları periodontal tedaviler, implantoloji ve lazer üzerine yoğunlaşmıştır.