TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
2022 SE Modül Programları
  • 1,252

Dünya genelinde sadece dişhekimliği alanında yediyüzü aşan sayıdaki dergide her yıl pek çok farklı konuda binlerce makale yayınlanmaktadır. 5 senelik zor bir meslek eğitiminden sonra mezun olan dişhekiminin üstün nitelikli ağız diş sağlığı hizmeti verebilmesi ancak güncel bilgilere ulaşması ile mümkün olabilir. TDB tarafından kurulmuş olan TDB Akademi, Siz dişhekimlerini klinik uygulamalarınızda eksikliğini hissettiğiniz konularda oluşturduğu modüler programlar ile desteklemeyi amaçlamaktadır. İşte bu nedenle 2022 yılında hem mesleğimizin sadece tek bir disiplininde derinlemesine güncel bilginin paylaşılacağı tek disiplinli modüler eğitim programları, hem de klinik uygulamalarınızda disiplinler arası bilgi transferini sağlayabileceğiniz ve dolayısıyla multidisipliner bakış açısıyla tedavi planlayabileceğiniz çok disiplinli modüler programlar oluşturulmuştur.

TDB Akademi Yönetim Kurulu’unca saptanan 6 tek ve 6 çok disiplinde modüler olarak hazırlanmış 12 adet "Yapılandırılmış Sürekli Eğitim Programı" bulunmaktadır. Oluşturulan her modülün kendi konu sistematiği içerisinde müfredatı yer almaktadır. 90 akademisyenin katılımıyla 120 saatten oluşan yapılandırılmış sürekli eğitim modülleri, canlı webinar ve hands-on yüz yüze kurs programlarının da bulunduğu hibrit eğitimler olarak planlanmıştır. TDB Akademi’nin amacı; e-platform üzerinden hazırlanan tüm yapılandırılmış sürekli eğitim programına Türkiye’de internet olan her yerden dileyen tüm meslektaşlarımızın katılımının sağlanmasıdır. 


SE Modüler Programının detaylarını incelemek için aşağıdaki modül isimlerine tıklayınız.


TEK DİSİPLİNLİ MODÜLER EĞİTİM PROGRAMI

1.Modül: Endodontinin Klinikteki Önemi

12 Ders

3 Hands-On

2.Modül: Koruyucu Ortodontik Yaklaşımlar

6 Ders

1 Hands-On

3.Modül: Temel Cerrahi

11 Ders

2 Hands-On

4. Modül: Temel Klinik Periodontoloji

11 Ders

5. Modül: Temel Adeziv Dişhekimliği (İstanbul)

10 Ders

3 Hands-On

5. Modül: Temel Adeziv Dişhekimliği (Ankara)

10 Ders

3 Hands-On

5. Modül: Temel Adeziv Dişhekimliği (İzmir)

10 Ders

3 Hands-On

6. Modül: Çocuklarda Temel Klinik Yaklaşımlar

9 Ders

1 Hands-On

 

TOPLAM

79 Teorik Ders

16 Hands-On

ÇOK DİSİPLİNLİ MODÜLER EĞİTİM PROGRAMI

1.Modül: Bruksizm ve Tedavisi

10 Ders

1 Hands-On

2.Modül: Aşırı Madde Kayıplı Dişlerde Estetik Uygulamalar

4 Ders

2 Hands-On

3.Modül: Minimal İnvaziv Dişhekimliği

6 Ders

3 Hands-On

4.Modül: Total ve Parsiyel Diş Eksikliklerinde Tedavi Alternatifleri

9 Ders

2 Hands-On

5.Modül: Günlük Klinik Uygulamalarda Dijital Yaklaşım ve Avantajları

6 Ders

6.Modül: Modern İmplantoloji

6 Ders

 

TOPLAM

41 Teorik Ders

8 Hands-On