TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Prof. Dr. Funda Yalçın

Prof. Dr. Funda Yalçın İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Periodontoloji Ana bilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. 1989 yılında 1 ay süreyle İngiltere’de , 1990-1991 öğretim yılında ise ABD de TÜBİTAK bursu ile misafir araştırıcı olarak bulunmuştur. 2002 yılında Profesör unvanı almış olup halen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim dalında başkanlık görevini yapmaktadır. Kendisinin çok sayıda uluslararası ve ulusal makalesi bulunmaktadır.