TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Yönetim Kurulu
  • 7,985

 ADI-SOYADI

GÖREVİ

Dişhekimi K. Tümay İmre

 Koordinatör MYK Üyesi

Prof. Dr. Taner Yücel

 TDB Akademi Başkanı

Prof. Dr. Esra Yıldız  TDB Akademi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Onur Şengün

 TDB - SDE YK Başkanı

Prof. Dr. Özen Onur

 TDB Eğitim Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Tülin Arun

 Üye

Prof. Dr. Korkud Demirel

 Üye

Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem

 Üye

Prof. Dr. Koray Gençay

 Üye

Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan

 Üye

Prof. Dr. Hüseyin Koca

Üye

Doç. Dr. Mehmet Hakan Kurt  Üye

Prof. Dr. Sedat Küçükay

Üye

Prof. Dr. Atilla Sertgöz

Üye

Prof. Dr. Serdar Yalçın

Üye