TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Prof.Dr.Ömür Polat Özsoy

Ömür Polat Özsoy

Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde ve doktorasını Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2004-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen kendi özel kliniğinde ve Başkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Amerikan Ortodontistler Derneği, Dünya Ortodonti Federasyonu ve Avrupa Lingual Ortodonti Birliği'nin aktif bir üyesidir. Prof. Özsoy, Angle Orthodontist ve Journal of World Federation of Orthodontists dergilerinde yayın kurulu üyesidir. Ayrıca birçok ulusal ve uluslararası dergiye hakemlik yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında, iskelet ankraj, lingual ortodonti, ortodontik ağrı ve indirek bonding yer almaktadır.