TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Prof. Dr. Murat Türkün


1965 yılında İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. “Kalsiyum hidroksit ve sodyum hipokloritin irrigasyon materyali olarak incelenmesi” isimli doktora tezini 1994 yılında tamamlamıştır. 1998 yılında Endodonti doçenti oldu. 2004 yılından bu yana Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında profesör olarak görev yapmaktadır. İzmir diş hekimleri odasında beş dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. E.Ü Diş hekimliği fakültesinde üç dönem fakülte kurulu üyeliği, bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen E.Ü Diş Hekimliği Fakültesinde Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisinin editörlük görevini yürütmektedir. 2000 yılından bu yana İzmir Diş Hekimleri Odası bünyesinde kurulan Bilimsel Komitelerde görev aldı. Bu süre zarfında İzmir ve Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odalarının 26 adet Uluslararası kongresinde bilimsel komite başkanı olarak görev yapmıştır. International Asssociation of Dental Research (IADR), Türk Endodonti Derneği, Balkan Stomatoloji Derneği, Restoratif Diş Hekimliği Derneği gibi meslek örgütlerine üyedir. Restoratif Diş Hekimliği ve Endodonti ile ilgili 70 tanesi SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış yurt dışı makale olmak üzere 100’ün üzerinde yayına sahip olup, uluslararası ve ulusal kongrelerde çok sayıda tebliğ ve poster sunumu yapmıştır. Restoratif Diş Tedavisi ve endodonti alanında 50 civarı konferans ve kurs vermiştir. Halen restoratif diş tedavisi ile ilgili farklı konularda kurs ve konferanslar vermeye devam etmektedir.