TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Prof. Dr. Zihni Cüneyt Karabuda


1967 yılında Eskişehir’de doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.2004 yılında doçent, 2009 yılında Profesör unvanını aldı. 2014 senesinde Oral İmplantoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığıyapmıştır. Türk Oral İmplantoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği, Türk Dişhekimleri Birliği üyeliği, İstanbul Dişhekimleri Odası Eğitim Komisyonu üyeliği yapmaktadır. Oral İmplantoloji Dergisi yardımcı editörü, Akademik Dental Journal hakemi, Türkiye Klinikleri Dergisi hakemi, Journal of Periodontology hakemi, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi hakemidir. SCI expanded kapsamındaki bilimsel yabancı dergilerde 25’den fazla yayını bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde 90’dan fazla konuşma ve sunum yapmıştır. Dental İmplant Cerrahisi isimli kitabın çeviri editörü , Periodontoloji ve İmplantoloji adlı kitabın “Oral İmplantolojide Görüntüleme Teknikleri” ve “Oral İmplantolojide İleri Cerrahi Uygulamalar” isimli bölümlerinin yazarıdır. Oral implantoloji konusunda mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimler ve dersler vermektedir.2019 Nisan ayından bu yana özel kliniğinde çalışmaktadır.