TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 693

Adeziv Simantasyonda 5N1K


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


ADEZİV SİMANTASYONDA 5N1K

Konferansda, dişhekimine adeziv simanların kullanılması gereken tüm restorasyonlarda kafalardaki en sık sorulan sorular ve başarısızlığa yönelik sorunlar anlatılacak ve klinik pratiğinde büyük katkı sağlayacak çözüm yolları gösterilecek. Bunun için gerekli bilgiler verilecek. Adeziv simantasyonun girdiği, kaliteli ve başarılı mine, dentin, seramik yüzeylerine, kompozite, hibrit materyallere, metal yüzeylere ve hatta implant tutucularına, araparçalarına veya taban materyallerine kadar doğru bir kimyasal bağlanmanın yöntem ve kuralları anlatılacak. Adeziv simanların bilgisi ve adeziv simantasyon yöntemi ayrıntılara inerek her bir yüzey, herbir materyal ve her bir farklı durum ve şartlar için ayrı ayrı verilecek protokollerle öğretilecektir. Buyüzden adeziv protezlerden ve tüm indirekt restorasyonların, ve bu restorasyonların kırılması ile restoratif materyalin özelliğine göre ağız içi direkt yöntemle nasıl tamiriniin yapılacağına dair teknik prosedürler ve rehberlere kadar kapsamlı bir konferans konusu olacaktır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki; gülüş dizaynının temel prensiplerinin en başında "Laminate veneer" gelir, bununda asla vazgeçilmez ilk püf noktası tam doğru, kalıcı, dayanıklı bir adeziv yöntem ile başarılı olabilen adeziv simantasyonu yapabilmektir. Adeziv ve estetik diş hekimliğine ait tüm restorasyonlarda, ancak doğru ve düzgün olarak bir adezyon kurallarıyla gerçekleştirilebilir veya başarılı olunabilir. Bunun için, iyi bir bilgi ve teknik herşeyin başıdır ve temelidir. Başarılı bir estetik diş hekimliği pratiği içinde bonding protokolüne ait checklistler esasdır.

SDE Puanı : 3

 • İlgili Kişi

  Van Dişhekimleri Odası

     0432 215 36 39
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Van Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı : Protez

 • Zaman

  Tarih : 23.02.2020
  Saat  : 12.00-14.00

 • Yer

  Elite World Otel / VAN

 • Ücret

  Katılım ücretsizdir.