TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı III.Modülü Yapıldı
 • 20.12.2017
 • 2,377

TDB Akademi tarafından düzenlenen Oral İmplantoloji Programının üçüncü ve son modülü, 15-16 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Eğitimde; Prof.Dr. Selim Ersanlı, Prof.Dr.Cüneyt Karabuda, Doç.Dr.Volkan Arısan, Doç.Dr. Ayşe Cansu Başeğmez ve Dr. Alper Gültekin katılımcılarla birlikte oldu.

Değerli eğitmenlerimiz  tarafından aşağıdaki konular ele alındı ve yeterlilik sınavının ardından meslektaşlarımıza katılım belgesi verildi.

TDB AKADEMİ
Oral İmplantoloji Programı

Temel Eğitim (20 kişi)

3. Modül

15 Aralık 2017, Cuma

Anterior Bölge Estetik İmplant Uygulamaları

13.30 - 14.15

 • Anterior tek veya çok diş eksikliğinde tedavi planlaması, yerleşim ve yükleme protokolleri, implant seçiminde etkili olan güncel makro ve mikro dizaynlar
 • İmplant yerleşiminde cerrahi prensipler, yumuşak doku hasar ve skar dokusunu azaltan insizyon ve flep dizaynları, üç boyutlu implant yerleşim planlaması
 • Anterior bölgede protetik planlama, cerrahi şablonların implant yerleşimindeki önemi, muayene pratiğinde ideal cerrahi rehber plakların hazırlanması 


14.30 – 15.30

 • Oral İmplantolojide rehberli cerrahi kullanımı, total veya parsiyel dişsizlikte rehberli cerrahi protokolleri, yapım aşamaları, kullanılan materyaller
 • Rehberli cerrahide bilgisayar destekli üç boyutlu planlama, bilgisayar yazılımlarında planlamada dikkat edilmesi gerekenler, cerrahi ve protetik komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi
 • Rehberli cerrahinin avantajları ve limitleri, konvansiyonel metodlarlara göre başarısının değerlendirilmesi,
 • Yükleme prensipleri ve protokolü, primer ve sekonder stabilizasyonun implant yüklemesindeki önemi, geçici implant veya diş destekli restorasyon yapım aşamaları
 • Yumuşak doku uygulamaları, peri-implanter yumuşak doku kalınlığının arttırma yöntemleri, otojen ve biyomateryallerin başarısının karşılaştırılması


16.00 – 18.00

 • İmplant çevresinde ideal çıkış profilinin oluşturulmasındaki yapım aşamaları, kullanılan metodlar ve materyaller
 • Anterior implant tedavi planlamasında kullanılan basit, ileri ve kompleks risk faktörlerinin değerlendirilmesi, İmplant destekli restorasyonlarda diş oranları ve renk seçimi
 • Anterior implant tedavisi sonrasında ideal vakalar, oluşabilecek komplikasyonların tartışılması
 • Restorasyon yapımı sırasında laboratuar ve hekim iletişimin aşamaları


16 Aralık 2017, Cumartesi

Anterior Bölge İmplantUygulamaları


09.00 – 10.30

 • Diş çekimi sonrası yara iyileşme mekanizmasının anlaşılması, atravmatik diş çekim metotları
 • Oral İmplantoloji de Soket Koruma Tekniği, avantajları ve seçim kriterlerinin belirlenmesi
 • Soket Koruma işlemlerinde kullanılan biyomateryaller, kullanım alanları, başarının değerlendirilmesi


11.00 - 12.00

 • İmmediyat implantasyon, tek veya çok köklü dişlerde immediyat implantasyon, üç boyutlu görüntülemenin tedavi planlamasına etkisi
 • İmmediyat implantasyonda kullanılabilecek biyomateryaller, restorasyon seçenekleri, uygulama protokolleri
 • İmmediyat implantasyon ve yükleme protokolleri, implant stabilizasyonunun kontrol edilmesinde kullanılan teknikler, stabilizasyonun değerlendirilmesinde kullanılan sınıflamalar


13.00 – 14.30 Hasta üzerinde canlı cerrahi uygulaması


14.30 – 18.00 Yeterlilik Programı Sınavı ve Sertifika Töreni