TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programı I.Modülü Yapıldı
 • 28.11.2016
 • 2,655

TDB Akademi tarafından düzenlenen  Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programının I.Modülü, 18-19 Kasım 2016  tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Eğitimde;  Prof.Dr.Serdar Yalçın, Prof.Dr.Özen Doğan Onur, Prof.Dr.Selim Ersanlı, Dr.Alper Gültekin ve Arş.Gör. Taha Emre Köse katılımcılarla birlikte oldu.

Eğitim kapsamında değerli hocalarımız tarafından aşağıdaki konular ele alındı.

TDB AKADEMİ
Oral İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı
Temel Eğitim
1. Modül

18 Kasım 2016, Cuma (14.00-18.00)

Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması

 • Dental implantların kısa tarihçesi
 • Oral Implantolojinin felsefesi , Oral implantoloji bilimine kapsamlı yaklaşım, Neden İmplantlar
 • Osseointegrasyon kavramı, klinik başarı açısından önemi, oluşturulması ve uzun dönem implant başarısında rol oynayan biyolojik kavramlar
 • İmplant ve doğal diş çevresindeki dokuların karşılaştırılması, implant cerrahisi ve yara iyileşmesindeki önemi
 • Dental İmplantların makro ve mikro yapısı,
 • Oral implantolojide güncel endikasyonlar ve kontra endikasyonlar
 • Tanı modelleri, tedavi planlaması , İmplantolojideki Radyografik değerlendirmenin önemi: Dental volumetrik tomografi kullanılarak oluşturulan sanal üç boyutlu tedavi planlaması, iki ve üç boyutlu tedavi planlamasındaki farklar ve alınan riskler, bilgisayarlı tomografi ve dental volumetrik tomografi kullanımının avantaj ve dezavantajları
 • Dental implantoloji ve üç boyutlu planlama, bir günde cerrahi ve protez tedavisi için yapılması gerekenler, bilgisayar destekli tedavi planlamasının cerrahi ve protetik olarak uygulanmasındaki aşamalar
 • Maksilla ve mandibulanın klinik ve radyolojik anatomisi,
 • Hasta değerlendirmesi: Lokal risk faktörleri, komplikasyonları önleyici cerrahi ve restoratif girişimler, başarıyı arttıran tedavi protokolleri
 • Hemen, erken ve konvansiyonel cerrahi  protokolleri, seçim kriterleri, avantaj ve zorlukları, , restorasyon seçenekleri  
 • Dokümantasyon, fotoğraf ve video kullanılarak hasta verilerinin oluşturulması

19 Kasım 2016, Cumartesi  (09.00-18.00)

Oral İmplantolojide Temel Cerrahi Prensipler

 • Oral implantolojide kullanılan cerrahi aletlerin tanıtımı, dikkat edilecek unsurlar, fizyodispenser ve piezo makinalarının farklı endikasyonlarda  kullanımı
 • Operasyon öncesi hazırlıklar, sterilizasyon, yardımcı personel ve asistanın  önemi
 • İmplantolojide ilaç kullanımı, güvenli tedaviler için protokoller, hasta konforunu arttıran medikal tedaviler
 • Cerrahi uygulama prensipleri, kemik kalitesi ve miktarının önemi, cerrahi ve restoratif komplikasyonların önlenmesi
 • Sistemik hastalıkların tedavi planı sürecindeki etkileri,
 • İmplant cerrahisinde ve ogmentasyonda uygulanan flep dizaynları
 • İmplantolojide  kullanılan dikiş teknikleri, kullanılan materyaller ve kullanım alanları
 • İmplant cerrahisi ve pozisyonlandırılmasında dikkat edilmesi gerekenler, hatalı implant yerleşimlerinin önlenmesi ve düzeltilmesi, restoratif zorlukların değerlendirilmesi
 • İmplant uygulamaları sonrası görülebilecek erken veya geç karşılaşılan komplikasyonlar ve komplikasyonların yönetimi
 • Radyografiler üzerinde implant tedavi planlaması
 • Cerrahi uygulama Hands-On Model Üzerinde firmalardan temin edilecek plastik model veya hayvan çenelerinde

Sayın Hocalarımıza ve konuklarımıza katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz.

Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programı II.Modülü,  9-10 Aralık 2016 tarihlerinde yapılacak.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ