TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ HASTA OKULU’NDA `Tip I Diyabet ve Ağız - Diş Sağlığı İlişkisi` ELE ALINDI
  • 22.03.2016
  • 2,110

TDB Akademi Hasta Okulunda, 22 Mart 2016 Salı günü  Dr.Serdar Sütcü tarafından toplumumuzda yaygın olarak görülen diyabet ve ağız diş sağlığı ilişkisi konusunda  katılımcılara bilgi verildi.

Diyabetli hastalarda ağız ve diş sağlığı sağlanmadan diyabeti tedavi etmenin mümkün olmadığı bir kez daha ifade edildiği ‘Tip I Diyabet ve Ağız - Diş Sağlığı İlişkisi’ konulu  toplantı da; gerek koruyucu önlemlerin, gerekse ağız-diş tedavileri ve izlem süreçleri içerisindeki yaklaşımların, ağız-diş sağlığının korunmasının yanı sıra diyabetin metabolik kontrolünü de kolaylaştırdığı anlatıldı.

Dr.Serdar Sütcü’ye ve konuklarımıza katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz.

Değerli akademisyenlerimizin Mart-Aralık 2016  tarihleri arasında belirlenen konular dahilinde  halkımızı aydınlatmak üzere bilgilendirmelerde bulunacağı "Hasta Okulu”nun üçüncü etkinliği, 5 Nisan’da yapılacak ve “Tip II Diyabet-Ağız Diş Sağlığı İlişkisi” ele alınacak.

Hasta okuluna katılım ücretsiz olup, belirlenen kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptıran herkes katılabilecek.

Kayıt için müracaat Sayın Başak Kulaçoğlu’na mesai saatleri içinde (09.00-18.00) 0312 435 93 94 / 111 nolu telefondan yapılabilir.

Türk Dişhekimleri Birliği