TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ HASTA OKULU’NDA `Tip I Diyabet ve Ağız - Diş Sağlığı İlişkisi` ELE ALINACAK
  • 21.03.2016
  • 1,980

Diyabet tüm dünyadaki toplumların sağlığını etkileyen ciddi kronik hastalıklardan en önemlisidir. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde 7.2 milyon diyabetli bulunmaktadır. Diyabet yaşamın her döneminde ortaya çıkabilen ve hayat boyu süren bir hastalıktır. Tedavi edilmeyen ve kan şekeri regülasyonu sağlanamayan diyabetlilerde kısa bir süre içinde ciddi organ hasarları ortaya çıkabilir.

Ağız-diş sağlığı sorunları, diyabette kan şekeri regülasyonunun önündeki en önemli engellerden birisidir. Bu nedenle ülkemizde bu kadar büyük popülasyonu kapsayan diyabetli hastalarda ağız ve diş sağlığı sağlanmadan diyabeti tedavi etmek mümkün değildir.

TDB Akademi tarafından Hasta Okulunda, toplumumuzda yaygın olarak görülen diyabet ve ağız diş sağlığı ilişkisi konusunda halkımıza bilgilendirme yapılacaktır.

22 Mart 2016 Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda; öncelikle Tip I Diyabet ve Ağız - Diş Sağlığı İlişkisi ele alınacak ve Dr.Serdar Sütcü tarafından katılımcılara bilgi verilecektir.

Hasta okuluna katılım ücretsiz olup, kontenjan dâhilinde (50 kişi) kayıt yaptıran herkes katılabilecektir.

Kayıt için müracaat Sayın Başak Kulaçoğlu’na mesai saatleri içinde (09.00-18.00) 0312 435 93 94 / 111 nolu telefondan yapılabilir.

Türk Dişhekimleri Birliği

ETKİNLİĞİN 

Tarihi : 22 Mart 2016 / Salı
Saati   : 11.00-13.00 Konferans
             13.00-14.00 İkram

Yeri    :  Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 
             Çukurambar - Çankaya/ANKARA