TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU BAŞLADI
 • 23.05.2016
 • 2,046

TDB 22.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu, bugün İZFAŞ Fuarİzmir Kongre Merkezi’nde başladı.  

18-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında devam edecek Meslek Sorunları Sempozyumu kapsamında TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye genelindeki Dişhekimleri Odası Başkan ve Yöneticileri, dişhekimleri, akademisyenler, konularının uzmanları, sanayinin temsilcileri dişhekimliği mesleğinin güncel sorunlarını masaya yatıracaklar.

İlk olarak bugün saat 10.00’da başlayacak toplantıda,  TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticileri aşağıdaki gündemle toplanacak ve güncel konuları ele alacak.

Meslek Sorunları Sempozyumu içerisinde oluşturulan ve bugün saat 13.00’de çalışmalarına başlayacak‘Aile Dişhekimliği’, ‘Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları’ ile  ‘Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Hizmet Sunumu Stratejisi’ Çalışma Grupları da, yoğun bir çalışma sürecinin ardından  kendi alanlarındaki değerlendirmelerinden oluşan  birer rapor hazırlayacaklar.

Bu raporlar, 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü yapılacak TDB Merkez Yönetim Kurulu-Oda Başkanları Toplantısı’nda görüşülecek.

Bugün ayrıca TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri önce Bilimsel Dernek Başkanları ile ardından da Dişhekimliği Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri biraraya gelecek; sayıları giderek artan fakültelerimiz ve eğitim sorunları  ile mezuniyet sonrası sürekli dişhekimliği eğitiminin ele alındığı ortak toplantılar gerçekleştirilecek. Günün sonunda ise; Dişhekimliği Fakültesi Dekanları, Dişhekimliği Uzmanlık Derneği Başkanları, Dişhekimleri Odalarının Başkanları, TDB MYK Üyeleri ve  TDB Akademi Yönetim Kurulu’ndan oluşan  mesleki bileşenlerin bir araya geleceği Ağız-Diş Sağlığı Konseyitoplanacak.

Meslek Sorunları Sempozyumu devam ederken 19 Mayıs 2016 Perşembe günü yapılacak Kongre açılış töreni ile bilim ve teknoloji şöleni,  TDB 22.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi başlamış olacak.

Türk Dişhekimleri Birliği Akademi

***

TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU
(18-21 Mayıs 2016)

TDB MERKEZ YÖNETİM KURULU VE ODA YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI
GÜNDEMİ

 1. TDB Akademi ve Ağız-Diş Sağlığı Konseyi Toplantısı Hakkında Bilgilendirme
 2. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 3. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 4. Tabela Standartlarının Güncellenmesi
 5. Serbest Gündem
   

AİLE DİŞHEKİMLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

Aile Diş Hekimliği Kavramının Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikaları İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi

 1. Ülkemizde, Ağız Diş Hastalıklarının İhtiyaç-Arz-Talep Dengesinin Analizi
 2. Ağız Diş Hastalıkları İle Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar Arasındaki İlişkinin Ağız Diş Sağlığı Politikalarına Etkisi ve Bu Hastalıkların Ülkemizdeki Dağılımı
 3. Aile Dişhekimliği Kavramı, Aile Diş Hekiminin Görev ve Sorumluluklarının Tartışılması
 4. Aile Dişhekimliğinin Ülke Modellemesinin ve Sağlık Sistemine Entegrasyonunun Tartışılması
 5. Aile Dişhekimliğinin, Verimlilik ve Etkililik Açısından Avantaj ve Dezavantajlarının Değerlendirilmesi
 6. Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası Açısından Öneriler ve Bu Öneriler İçinde Aile Dişhekimliğinin Yeri
   

SAĞLIK TURİZMİ ve AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YANSIMALARI ÇALIŞMA GRUBU

 1. Sağlık Turizmi İle İlgili Mevzuatın Değerlendirilmesi
 2. Sağlık Turizminde Dişhekimliğinin Yeri
 3. Dişhekimliği Hizmet Sunumunda Sağlık Turizminin Avantajları ve Dezavantajları
 4. Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde Sağlık Turizmi Uygulayacak Hizmet Sunucularının Standartları Neler Olmalıdır?
   

KORUYUCU AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMET SUNUMU STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU

 1. Dişhekimi Dağılımı
 2. Hizmet Alıcıların Dağılımı
 3. Hizmet Alımından Yararlanacaklar
 4. Hizmet Paketinin İçeriği
 5. Organizasyon Şeması  (T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Dişhekimleri Birliği, Dişhekimleri Odaları, Dişhekimi) Konumu ve Sorumluluklar