TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ-YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI ‘Adeziv Restoratif Dişhekimliği Eğitiminin 2.Modülü Gerçekleştirildi`
 • 26.10.2016
 • 1,519

TDB Akademi tarafından düzenlenen Yetkinlik Geliştirme Programları eğitimlerinden Adeziv Restoratif Dişhekimliği Yetkinlik Geliştirme Programının (ARD YGP 002), 2.Modülü, 21-22 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde;  Prof. Dr. Sevil Gürgan, Doç. Dr. Uğur Erdemir ve Dr. Zeynep Bilge Kütük katılımcılarla birlikte oldu.

Eğitim kapsamında değerli hocalarımız tarafından aşağıdaki konular ele alındı.

***

TDB AKADEMİ
Adeziv Restoratif Dişhekimliği
Yetkinlik Geliştirme Programı

21 Ekim Cuma

Anterior Direk Adeziv Restorasyonlar

 • Temel Estetik prensipler.
 • Estetik Analiz. dento-labial, fasiyal, dental analiz, renk analizi,
 • İntra/ekstra oral dental fotoğraflar ile analiz
 • İdeal Görünüm; doğal simetri ve üst çene ön bölge dişlerde varyasyonlar
 • Anterior direk adeziv restorasyonlarda kompozit materyal seçimi
 • Mock-up ve silikon indeks hazırlanmasının önemi
 • Mock-up ve silikon index hazırlığı hands-on

22 Ekim Cumartesi

Anterior Adeziv Restorasyonlarda Uygulama Prosedürleri

 • Anterior  Direk Adeziv Restorasyonlarda Operatif Uygulama Prosedürleri
 • Mine ve dentinde preparasyon hazırlığı
 • Vaka farklılıklarında preparasyon teknikleri ve frezler
 • Restorasyona komşu yumuşak dokuların düzenlenmesi
 • Mock-up ve Silikon index uygulama
 • Anterior Direk Adeziv Restorasyonlarda Restoratif Uygulama Prosedürleri
 • Aproksimal kontak oluşturma ve matriks teknikleri
 • Polikromatik restoratif materyaller ile tabakalı uygulama
 • Şekil verme / morfolojik özelliklerin uygulanması
 • Bitirme ve cila işlemlerinde teknikler ve enstrümanlar
 • Fiber post ve fiber destekli adeziv uygulamalar
 • Çeşitli boyutlarda III, IV ve V.sınıf kavitelerde,diastemalardareshaping,köşe kırıklarında direk kompozit restorasyon ve kompozit vener uygulamalarıhands-on
 • Çürüksüz sert doku kayıplarında, hands-on

Sayın Hocalarımıza ve konuklarımıza katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz.

TDB Akademi tarafından Yetkinlik Eğitim Programları  kapsamında yapılacak Adeziv Restoratif Dişhekimliği Yetkinlik Geliştirme Programı’nın üçüncü modülü,  11-12 Kasım 2016  tarihlerindeyapılacak.

TDB Akademi tarafından düzenlenecek tüm etkinliklere Akademi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Türk Dişhekimleri Birliği Akademi