TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ ‘Çocuklarda Sedasyon’ Konulu Konferans Yapıldı
  • 08.10.2016
  • 1,367

TDB Akademi tarafından düzenlenen ‘Çocuklarda Sedasyon’ konulu konferans,  5 Ekim 2016 tarihinde TDB Akademi Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Diş tedavisine ihtiyacı olan bazı çocuklar diş tedavilerinden korku ve kaygı duymaları nedeniyle tedaviye uyum gösterememekte, bu da tedavilerin ilk seanslarında uygulanan işlemlerin başarısızlık oranının yüksek olmasına neden olmaktadır. Prof. Dr. Behiye Bolgül tarafından gerçekleştirilen konferansta;  hastaların korku ve endişelerini azaltmak için psikolojik yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlarda başvurulacak bir sonraki basamağın farmakolojik yöntemler olduğu, çocuk dişhekimliğinde farmako sedasyon yönteminin, sedasyon ve genel anestezi olmak üzere ikiye ayrıldığı ifade edildi ve sedasyonun türleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. 

Soru cevap kısmının ardından konferans sonunda katılımcılara ‘Katılım Belgesi’ verildi. 

Prof. Dr. Behiye Bolgül’e ve konuklarımıza katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. 

Prof. Dr. Oya Aktören tarafından verilecek ‘Çocuklarda Risk Faktörleri ve Koruyucu Uygulamalar’ konulu konferans, 12 Ekim 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 

Konferansa katılım ücretsiz olup, kayıt yaptıran meslektaşlarımız kontenjan dahilinde  konferansa katılabilecek. 

Kayıt için müracaat Sayın Başak Kulaçoğlu’na mesai saatleri içinde (09.00-18.00) 0312 435 93 94 / 111 nolu telefondan yapılabilir. 

Türk Dişhekimleri Birliği Akademi