TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ YÖNETİM KURULU TOPLANDI
  • 18.02.2016
  • 3,003

Sağlıklı bir toplum oluşturmadaki sorumluluk bilinciyle hareket eden meslektaşlarımızın anayasal meslek örgütü olan Türk Dişhekimleri Birliği; ülkedeki sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sunarken, dişhekimlerinin topluma vereceği ağız-diş sağlığı hizmetinin en üst düzeyde olabilmesi için mezuniyet sonrası sürekli eğitimi bir vazgeçilmez olarak değerlendirmiş ve bu nedenle Ankara’da TDB Akademisini kurmuştur.
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TDB Akademisi Yönetim Kurulu; ilk toplantısını  17 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirerek, görev dağılımını yaptı.

TDB Akademisinin kuruluş amacı; Türkiye genelinde verilmekte olan sürekli eğitim programlarının standardizasyonunu sağlamak suretiyle niteliğini artırmak, dişhekimlerinin daha düzenli, yapısal ve TDB tarafından akredite edilmiş eğitim modelleriyle bilgilerini güncelleyebilecekleri bir ortam yaratabilmektir.

TDB Akademisi Yönetim Kurulu, 16 Aralık 2015 tarihinde yapacağı ikinci toplantısında; Ankara ve Oda bölgelerinde gerçekleştirilecek eğitim programlarını yapılandırma çalışmalarına devam edecektir. 

 

TDB AKADEMİSİ YÖNETİM KURULU

ADI-SOYADI

GÖREVİ

Prof.Dr.Taner Yücel

Başkan

Dr.Serdar Ak

Koordinatör

Dişhekimi A.Tarık İşmen

Genel Sekreter

Prof.Dr.Gürcan Eskitaşcıoğlu

Muhasip Üye

Prof.Dr.Gökhan Alpaslan

Üye

Prof.Dr.Onur Şengün

Üye

Prof.Dr.Atilla Sertgöz

Üye

Prof.Dr.Serdar Yalçın

Üye

Prof.Dr.Esra Yıldız

Üye