TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB Akademi Yönetim Kurulu Görev Dağılımının Ardından Çalışmalarına Başladı.
  • 28.04.2017
  • 2,453

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TDB Akademi Yönetim Kurulu; ilk toplantısını 23 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirerek, görev dağılımını yaptı.

TDB AKADEMİ YÖNETİM KURULU

 ADI-SOYADI

 GÖREVİ

 Prof.Dr.Murat Akkaya

 Başkan

 Prof.Dr.Atilla Stephan Ataç

 Koordinatör

 Prof.Dr.Gürcan Eskitaşçıoğlu

 Genel Sekreter

 Prof.Dr.Ayşe Gülşahı

 Muhasip Üye

 Prof.Dr. Zafer Cavit Çehreli

 Üye

 Prof.Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan

 Üye

 Prof.Dr. Tülin Ufuk Toygar Memikoğlu

 Üye

 Prof.Dr.Zeliha Aslı Öcek

 Üye

 Prof. Dr. Onur Şengün

 Üye

 

27 Mart ve 3 Nisan 2017 tarihlerinde yaptığı toplantılarda aşağıdaki gündem konularını ele alan TDB Akademi Yönetim Kurulu, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

  • TDB Akademi Yönergesinin Güncellenmesi
  • Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikalarının Oluşturulmasında Akademinin Yeri
  • TDB Akademi ve Eğitim Komisyonu İlişkileri
  • TDB Akademi – Dişhekimleri Odası Etkinliği Eğitmen Görüş Formu
  • TDB Akademi – Dişhekimleri Odası Etkinlik Formu ve  Ortak Bilimsel Etkinlik Uygulama  Esaslarının Değerlendirilmesi 
  • TDB Klinik Dergisinin Değerlendirilmesi
  • Meslek İçi Eğitim Kurslarının Değerlendirilmesi