TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
‘Hamile ve Çocuklarda Anestezi`-` Sistemik Hastalıklarda Lokal Anestezi Uygulaması` Konulu Konferanslar Gerçekleştirildi
  • 23.06.2016
  • 2,416

TDB Akademi tarafından düzenlenen ‘Hamile ve Çocuklarda Anestezi`- `Sistemik Hastalıklarda Lokal Anestezi Uygulaması` konulu konferanslar,  22.06.2016 tarihinde TDB Akademi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Banu Gürkan Köseoğlu tarafından gerçekleştirilen Hamile ve Çocuklarda Anestezi’ konulu konferansta; hamile hastalara ayrı bir dikkat gösterilmesi gerektiği ve lokal anestezi uygularken veya diş tedavisi yaparken anne ve bebeğin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine değinildi. Kullanılacak lokal anestezik maddeyi seçerken hem anne hem de fetus için yarar-zarar oranının iyi değerlendirilmesi ve en iyi şartı sağlayacak lokal anestezik maddenin seçilmesi gerektiği vurgulandı.

Prof. Dr. Hülya Koçak Berberoğlu tarafından gerçekleştirilen Sistemik Hastalıklarda Lokal Anestezi Uygulaması` konulu konferansta ise sistemik hastalığı olan hastalarda tedavi yaklaşımlarının nasıl olması gerektiği ele alınarak, hekimin hastanın stresini ve endişelerini kontrol ederek, ağrı hissettirmeden ve hastayı rahatlatarak çalışmasının önemi vurgulandı. Bu hastaları takip eden hekimlerden tıbbi konsültasyon istenerek kontrollü çalışılması gerektiğinin altı çizildi.

Soru cevap kısmımın ardından konferans sonunda katılımcılara ‘Katılım Belgesi’ verildi.

Sayın Hocalarımıza ve konuklarımıza katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz.

TDB Akademi tarafından düzenlenen etkinlikler Eylül ayından itibaren devam edecektir.

Prof. Dr. Cansu Alpaslan tarafından verilecek Kanıta Dayalı Dişhekimliği Uygulamalı Kursu, 3 Eylül 2016tarihinde gerçekleştirilecektir.

Konferansa katılım ücretli olup, kayıt yaptıran meslektaşlarımız kontenjan dahilinde  konferansa katılabilir.

Kayıt için müracaat Sayın Başak Kulaçoğlu’na mesai saatleri içinde (09.00-18.00) 0312 435 93 94 / 111 nolu telefondan yapılabilir.

Türk Dişhekimleri Birliği Akademi