TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ-HASTA OKULU‘Kardiyovasküler Hastalıklar ve Ağız Diş Sağlığı İlişkisi’ Ele Alındı
  • 31.05.2016
  • 1,994

TDB Akademi Hasta Okulu’nda,  31 Mayıs 2016 tarihinde  ‘Kardiyovasküler Hastalıklar ve Ağız Diş Sağlığı İlişkisi` ele alındı.

Dr.Serdar Sütcü’nün sunumuyla gerçekleştirilen Hasta Okulu’nda; öncelikle sistematik sağlık-ağız sağlığı ilişkisinin önemine değinilerek, akut miyokard enfarktüsü geçirmiş olan veya koroner arter hastalığı olan hastalarda diş sağlığı (periodontitist, periapikal lezyonlar, çürükler, perikorontitis) yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş kontrol bireylerine göre daha kötü olduğuna dair bulgulara yer verildi.

Dr.Serdar Sütcü ve konuklarımıza katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz.

Değerli akademisyenlerimizin Mart-Aralık 2016 tarihleri arasında belirlenen konular dahilinde  halkımızı aydınlatmak üzere bilgilendirmelerde bulunacağı ‘Hasta Okulu’nun altıncı  etkinliği, 27 Eylül 2016 tarihinde yapılacak ve ‘Kanser Hastalarında Ağız Diş Sağlığı’  ele alınacak.

Hasta okuluna katılım ücretsiz olup, belirlenen kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptıran herkes katılabilecek.

Kayıt için müracaat Sayın Başak Kulaçoğlu’na mesai saatleri içinde (09.00-18.00) 0312 435 93 94 / 111 nolu telefondan yapılabilir.

Türk Dişhekimleri Birliği Akademi